De pårørende i skyggen

  – Dokumentarfilm om børn af fængslede
     … og hvad de har brug for


Fotos fra optagelserne
_______________________________________________________________
SKILTE I FILMEN
I filmens slutning er der to skilte, som dels forklarer om situationen for de fængsledes familier, om de særlige tiltag, med terapi og sport, som man møder i filmen, og endelig om hvad man selv kan gøre:
Kriminalforsorgen, eller samfundet i øvrigt, giver ikke pårørende til indsatte, hverken børn eller ægtefæller, eller de indsatte selv, de muligheder for behandling og omsorg vi har set i denne film. Hjælpen, som de pårørende og indsatte, har fået i filmen her, har kun kunnet lade sig gøre gennem beredvillig støtte og frivillighed.
I Danmark er der anslået 160.000 pårørende til indsatte i fængsler eller arresthuse. Børn af indsatte har 3 gange forhøjet risiko for selv at blive belastet senere i livet, hvis de ikke hjælpes. Du og din arbejdsplads kan være med til at reducere menneskelig lidelse ? som mentor:
Kontakt Human Channel
_______________________________________________________________
EN SVÆR RESEARCH
Det viste sig meget svært at finde medvirkende til dokumentarfilmen om de konsekvenser, som forældres fængsling har for deres børn. Familier i så vanskelig en situation har forståeligt nok sjældent overskud til at fortælle andre om den. Og et ønske om ikke at udstille sine svagheder spillede helt sikkert også ind. Vi var i kontakt med et utal af institutioner, organisationer og enkeltpersoner, før det lykkedes.
Under vejs trak vi på på kontakter i dagspressen:
(KLIK på billedet for at se det stort)

Politikens bagside 19/8 2008

Politikens bagside 19/8 2008

Vi satte også opslag op i forskellige fængsler:
(KLIK på billedet for at se det stort)

Plakat i fængsler

Plakat i fængsler

HANDLINGEN
Dokumentarfilmen følger to familier: Familierne Jørgensen og Eriksen. I den første familie sidder faren Erling inde med en dom på 7år, og udenfor går hans to døtre Cecilie (14år) og Andresa (13år) og er uforstående og frustrerede. I familien Eriksen har faderen fartet ud og ind af fængsler i årevis. Og den nu voksne datter Dorith kan fortælle om alt det svære, det medførte for hende. Og om konsekvenserne for hendes egen datter, at faderens kriminalitet på et tidspunkt endda førte hun selv røg i fængsel også. Filmholdet sætter de to familier i forbindelse med hinanden, så de kan udveksle erfaringer og støtte. Vi sørger også for forskellige terapiforløb til Erling i fængslet, så han kan begynde en mere dybtgående rejse imod ansvar for egne handlinger. Endelig arrangerer filmholdet også, at Erling og hans døtre, kan mødes på nye og utraditionelle måder.
”De pårørende i skyggen” er altså ikke en dokumentarfilm, der opserverer virkeligheden. Den griber ind i virkeligheden og søger efter løsninger. Men kan det nytte?
_______________________________________________________________
FACTS
Varighed:  1 time 15 min.
Produktionsår:  2009
Produktionen er støttet af:
Susi og Peter Robinsohns Fonden
BIKUBENFONDEN
Egmont Fonden
Produktionsselskaber:
Stories Production og  Kong Gulerod Film
_______________________________________________________________
SMAGSPRØVER  FRA  DOKUMENTARFILMEN
Det første chok

En hemmelighed?

En mor i fængsel

_______________________________________________________________
CREDITS

Tak til de medvirkende: Familierne Jørgensen og Eriksen
Kropsterapeut Ole Kåre Føli
Psykolog Søren Kronberg
Fængselslærer Kirsten Grønnebæk
Boksetræner Jesper D. Jensen
Desuden tak til:Korleder Louise Adrian
Foreningen SAVN
Foreningen Balance i Frihed
Karlslunde Strandkirke
Pensionen Engelsborg
Østjylland Statsfængsel
Statsfængslet Møgelkær
Vridsløselille Statsfængsel
Center for familieudvikling
Social Forsknings Institut
Institut for Menneskerettigheder
Claus J. H. Pedersen
Familien Dam
... og alle de andre der har hjulpet os
Producent:STORIES PRODUCTIONS ApS
Co-producent:KONG GULEROD FILM
Instruktør: Jens Arentzen
Tilrettelægger::Lars Gudmund Hansen
Producer:Maria Stevnbak Andersen
Executive Producer:Flemming Scheel
Post-producer:Martin Jeppesen
Post-producerassistenter:Lars Holm Sørensen
Signe Krat Fabiansson
Foto:Lars Schou
Jannik Vestmar
Thomas Larsen
Finn Brasen
Lyd:Keld Ove Hansen
Peter Schou
Produktionsledere:Pernille Kaas
Niels Pedersen
Maria Stevnbak Andersen
Klipper:Mette Esmark
Klippeassistent:Jens Haldrup Lengerke
Klip af pilot:Peter Wagner Lassen
Komponist:Nikolaj Egelund
Lydefterarbejde:Lars Juhl
Onliner & colorgrading:Kong Gulerod Film
Musik:Michael Pfundheller
Produktionsassistenter:Thomas Byskov
Frederik Strunk
Andreas Røeboe
Sine Vadstrup Brooker
Online grafik:Jannik Vestmar
Grafik:Anne-Lone Krog Møller
Kristian Johansen
Konsulent:Mogens Haulund Andersen
Lene Børglum
CMCON - Sven Erik Hørmann
Sparring:Jesper Bernt
Majken Jørgensen
Revision og regnskab: Richard Ledborg Hansen
Jutta Berkowitz
Christensen Kjærulff - Allan Lucas
Musik:Der er lys i lygten lille mor - Annie Hell (M: Elith Worsing T: Axel Andersen)
Dacapo Records fra
CD-udgivelsen "Den Danske Revy 1920-1930 vol.1"
(DCCD 9804) udgivet af Dacapo Records 2000
Distribution:Human Channel A/S
Kampagnetilrettelægger:Christine Tscherning
Kampagneassistenter:Sidse Ewald
Signe Elisabeth Sloth
Produceret med støtte fra:Susi og Peter Robinsohns Fonden
BIKUBENFONDEN
Egmont Fonden
Stories Production ©